Otázka:

Aký je pôvod spojenia vypáliť niekomu rybník? Znie dosť nelogicky.

Heslá:

rybnikáři, vypáliť niekomu rybník

Odpoveď:

 

Frazeologizmus vypáliť niekomu rybník vo význame „oklamať, dobehnúť niekoho“ pochádza z češtiny. Jeho etymológia nie je úplne jasná. Môže ísť o použitie paradoxu (naoko nezmyselnej výpovede, zdanlivo odporujúcej vžitým, ustáleným predstavám – porov. Slovník literárnovedných termínov), t. j. vypálenie rybníka je niečo, čo nie je možné, a napriek tomu sa to podarí.

Keďže v Slovníku nespisovné češtiny sa tento frazeologizmus označuje ako súčasť argotu, pravdepodobné je aj vysvetlenie českého argotového slovníka, podľa ktorého by frazeologizmus vypáliť niekomu rybník mohol súvisieť s pomenovaním rybnikáři, ktoré sa od 15. storočia používalo na označenie zločineckých bánd v južných Čechách.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rybnikáři