Otázka:

Aký je pravopis slova skypriť? Učiteľka mojej dcéry tvrdí, že sa píše s dvomi ypsilonmi.

Heslá:

skypriť

Odpoveď:

 

Sloveso skypriť má uvedenú pravopisnú podobu, ktorú si možno overiť aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skypriť