Otázka:

Poslanci schválili zmenu chotárneho názvu Rázsochy na Rásochy. Je to správne?

Heslá:

rázsocha, Rázsochy, Rásochy

Odpoveď:

 

Slovo rázsocha má v slovenčine uvedenú podobu, ktorú si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu alebo v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Názov Rázsochy má pôvod pravdepodobne v geografickom termíne rázsocha vo význame „horský chrbát odbočujúci z hlavného horského pásma“.

            Štandardizovať geografické názvy z územia Slovenskej republiky, teda aj chotárne názvy, zo zákona prislúcha Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (zákon č. 215/1995 v znení neskorších predpisov). Mestské, resp. miestne zastupiteľstvo pri zmene názvu Rázsochy na Rásochy nepostupovalo v súlade s citovaným zákonom.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rázsocha