Otázka:

Je správne kakauko alebo kakavko a prečo?

Heslá:

kakao, kakavko, kakauko

Odpoveď:

 

 

V 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (h – l) z r. 2011 sa ako zdrobnenina k slovu kakao uvádza podoba kakavko. V praxi sa však používajú obidve podoby kakavko aj kakauko, pričom frekvencia výskytu v textoch Slovenského národného korpusu aj na internete je približne rovnaká.Podobu kakavko možnovysvetliť ako utvorenú zo slova kakavo, ktoré je síce nespisovné, ale stretáme sa s ním nielen v hovorených, ale aj v neoficiálnych písaných jazykových prejavoch. Podoba kakauko sa opiera o skloňovanie slova kakao, presnejšie o tvar datívu a lokálu jednotného čísla kakau.

            Napriek tomu, že v menovanom slovníku sa uvádza iba podoba kakavko, nemožno odmietnuť ani podobu kakauko.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu kakao