Otázka:

V slovníkoch som našla podoby skejtbord a snoubord. Znamená to, že pôvodné podoby skateboard a snowboard sú nesprávne?

Heslá:

skejtbord, snoubord

Odpoveď:

 

Ak sa prevzaté slová, napr. skejtbord, snoubord, už používajú v slovenčine v zdomácnenej podobe, ktorá je aj slovníkovo spracovaná, je vhodné používať túto podobu. Neznamená to však, že pôvodná anglická podoba je nesprávna.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skejtbord