Otázka:

Pozná slovenčina sloveso rozkryť, keď sa v slovníkoch neuvádza?

Heslá:

rozkryť, rozlúštiť, rozriešiť, rozhaliť

Odpoveď:

 

Sloveso rozkryť vo význame „odokryť, odhaliť“ je správne utvorené pomocou prípony roz-, ktorou sa vyjadruje aj „úplné dokončenie, ukončenie, výsledok deja“, ako napr. v slovesách rozlúštiť, rozriešiť, rozhaliť.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozkryť