Otázka:

Je správne spojenie nehodový úsek? Je správne slovo motorkár? Je správne vyjadrenie cesta je šmykľavá?

Heslá:

nehodový, nehodový úsek, motorka, motorkár, cesta sa šmýka, látka sa krčí, na ceste sa šmýka, cesta je šmykľavá, šmýka sa

Odpoveď:

 

 

1. Prídavné meno nehodový má význam „vzťahujúci sa na nehodu, súvisiaci s nehodou“, je spisovné a uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na webovej stránke  nášho ústavu www.juls.savba.sk). V spojení nehodový úsek je prídavné meno nehodový použité správne a spojenie má význam „úsek nehôd“. Ide o použitie prídavného mena namiesto pádu podstatného mena v prívlastkovej pozícii, čo je v slovenčine produktívny jav, napr. vlahový deficit – deficit vlahy, prepravný čas – čas prepravy, úniková cesta – cesta úniku.  

            2. Slová motorka motorkár sú hovorové. Hovorové slová sú spisovné, no sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu.

            3. Vyjadrenie cesta sa šmýka vo význame „je šmykľavá“ nie je nesprávne, v slovenčine fungujú aj iné podobné vyjadrenia, napr. látka sa krčí. Rovnako správne sú aj formulácie na ceste sa šmýka, cesta je šmykľavá alebo len šmýka sa.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nehodový