Otázka:

Možno stupňovať prídavné meno plný?

Heslá:

plný, plnší, najplnšie, stupňovanie prídavného mena

Odpoveď:

 

Prídavné meno plný nemá iba význam „obsahujúci toľko niečoho, že to zaberá celý objem“, ale aj ďalšie významy, ktoré si možno overiť vo výkladových slovníkoch na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Prídavné meno plný možno stupňovať (nie časovať), a to napríklad pri význame „obsahujúci veľa niečoho“ pri porovnávaní – ja mám plnší pohár ako ty; ráno bývajú autobusy plnšie ako večer; na budúci rok bude naša štátna pokladnica plnšia. Tvary komparatívu sa bežne používajú aj pri ďalších významoch, napr. plnšia postava (pri význame „oblý“), plnší hlas, tón (pri význame „zvučný“), alebo pri prenesenom význame, napr. román najplnšie charakterizuje slovesné majstrovstvo autorky.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu plný