Otázka:

Je správne PIN kód alebo kód PIN, disk USB alebo USB disk?

Heslá:

TV program, PIN kód, USB kľúč, CD disk

Odpoveď:

 

Ak sa v texte použije skratka, ktorá má funkciu nezhodného prívlastku, zvyčajne sa umiestňuje za slovo, ktoré bližšie určuje. V prípade, že skratka nahrádza prídavné meno, píše sa pred slovom, napr. TV program (televízny program). Pri niektorých skratkách prevzatých z cudzieho jazyka nie je všeobecne známy ich presný význam, preto sa nevylučuje ani jeden zo spôsobov zápisu, pričom svoju úlohu tu zohráva aj ustálenosť. V spojeniach, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, ustálilo sa poradie PIN kód, USB kľúč, CD disk a takto sa uvádzajú aj v 1. a 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, 2011).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu TV program