Otázka:

Ako sa skloňujú maďarské rodné mená, napr. László a Ferenc?

Heslá:

Miró, László, Szabó, diela Miróa, od Lászlóa, k Szabóovi, Ferenc, od Ferenca, k Ferencovi, s Ferencom

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní cudzích rodných mien sú rovnaké pravidlá ako pri skloňovaní cudzích priezvisk, pričom ich zaraďovanie do skloňovacích vzorov závisí od zakončenia vo výslovnosti. Cudzie rodné mená a priezviská zakončené na , napr. Miró, László, Szabó, sa skloňujú podľa vzoru chlap, pričom samohláska ó pri skloňovaní nevypadáva a pádové prípony sa pridávajú k celému menu alebo priezvisku, napr. diela Miróa, od Lászlóa, k Szabóovi. Rodné meno Ferenc sa skloňuje podľa vzoru chlap: od Ferenca, k Ferencovi, s Ferencom.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Miró