Otázka:

Ako sa skloňuje názov Svätý Jur? Aké sú ďalšie spisovné alternatívy slov skrutka a skrutkovač?

Heslá:

Svätý Jur, zo Svätého Jura, skrutka, šrauba, šraub, skrutkovač, šraubovák, šroub, šrouba, šroubovák, šroubík, šrób, šróbovák, šróbik, šrubka, šrubovák, vo Svätom Jure

Odpoveď:

 

1. Názov obce Svätý Jur má v genitíve tvar zo Svätého Jura a v lokáli vo Svätom Jure. Obidva tvary sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.

            2. Spisovné sú podoby skrutka, šrauba, šraub, skrutkovač a šraubovák, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri spomenutú webovú stránku). Slová skrutkaskrutkovač sú neutrálne pomenovania a fungujú ako odborné termíny. Slová šrauba, šraub a šraubovák sú hovorové výrazy, ktoré sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu. Podoby šroub, šrouba, šroubovák, šroubík, šrób, šróbovák, šróbik, šrubka, šrubovák sú nespisovné.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svätý Jur