Otázka:

Aká je správna podoba slov skipass a wellness?

Heslá:

skipass, wellness

Odpoveď:

Prevzaté slová skipas a wellness sa v týchto podobách uvádzajú v Slovníku cudzích slov (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skipass