Otázka:

Je slovo sumka spisovné?

Heslá:

sumka, puzdro, futrál, pošva, taška, puzdro na náboje

Odpoveď:

 

Slovo sumka vo význame „malé kožené puzdro na náboje“ sa ako vojenský termín uvádzalo v Slovníku slovenského jazyka (vo 4. zväzku z r. 1964). Nachádza sa aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (ako synonymum k slovám puzdro, futrál, pošva) a v slovníkoch cudzích slov. So zreteľom na to, že v Česko-slovenskom vojenskom slovníku, ktorý vydalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre v Bratislave v roku 1995, sa pri českom termíne sumka uvádzajú slovenské ekvivalenty taška, puzdro na náboje, je vhodnejšie v súčasnej odbornej vojenskej terminológii uprednostniť uvedené ekvivalenty.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sumka