Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy európsky semester, európsky finančný stabilizačný mechanizmus a jednotný mechanizmus dohľadu?

Heslá:

európsky semester, európsky finančný stabilizačný mechanizmus, jednotný mechanizmus dohľadu

Odpoveď:

 

Keďže pomenovania európsky semestereurópsky finančný stabilizačný mechanizmus nie sú presne definované, resp. stretávame sa s rozličnými interpretáciami, nie je jednoduché určiť, či ide o vlastné mená. Napríklad na webovej stránke Európskej komisie ec.europa.eu sa európsky semester vysvetľuje ako označenie časového úseku (v odkazoch Najčastejšie otázky → Čo je európsky semester?) a v takom prípade nejde o vlastné meno. Podobne aj pomenovanie európsky finančný stabilizačný mechanizmus sa vo viacerých zdrojoch vysvetľuje rozlične, napr. ako „poskytovanie finančnej pomoci podľa potreby členským štátom eurozóny od júna 2013“ alebo ako „núdzový úverový program Európskej komisie“, a v oboch prípadoch ide o všeobecné označenie, nie o vlastné meno. V prípade názvu jednotný mechanizmus dohľadu nejde o názov inštitúcie, skôr o spôsob kontrolnej činnosti nad bankami. Aj keď, ako uvádzate vo svojom e-maile, je to „presne definovaný mechanizmus“, takéto pomenovania nie sú vlastnými menami. 


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu európsky semester