Otázka:

Je správne prídavné meno zubolekársky?

Heslá:

zubolekársky, zubnolekársky, zubné lekárstvo, liptovskomikulášsky, požiarnotechnický, zverolekársky, rastlinolekársky, vodohospodársky, stomatologický

Odpoveď:

 

Prídavné mená zubolekársky aj zubnolekársky sú z jazykového hľadiska obe správne. Zložené prídavné meno zubnolekársky bolo utvorené zo slovného spojenia zubné lekárstvo (ako napr. liptovskomikulášsky, požiarnotechnický) a podoba zubolekársky bola utvorená z dvoch slov pomocou spájacej samohlásky o (ako napr. zverolekársky, rastlinolekársky, vodohospodársky). Podoba zubolekársky sa uvádza v medicínskych prekladových slovníkoch. V názve študijného odboru Vám odporúčame uprednostniť podobu, ktorá sa v ňom používa, čo si možno overiť napríklad v zoznamoch študijných odborov na Ministerstve školstva SR (ak sú také k dispozícii) alebo v iných stredných školách s rovnakým zameraním, či v legislatívnych textoch týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti. Môžeme ešte dodať, že napríklad podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z r. 2007 zaoberajúcej sa vzorovými študijnými programami sa v ich názvoch slovo stomatologický nahrádzalo prídavným menom zubnolekársky.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zubolekársky