Otázka:

Kedy je správny tvar rady?

Heslá:

rád, radi, muži sú radi, rady, stromy majú rady slnko, ženy to rady spravia, mláďatá rady poskakujú, dieťa, Do tejto školy chodia deti rady.

Odpoveď:

Slovo rád má v množnom čísle tvar radi iba v mužskom rode pri životných podstatných menách, napr. muži sú radi. Tvar rady je pri ostatných podstatných menách, teda v mužskom rode pri neživotných podstatných menách, napr. stromy majú rady slnko, v ženskom rode, napr. ženy to rady spravia za nás, a v strednom rode, napr. mláďatá rady poskakujú, deti chodia rady do škôlky.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu rád