Otázka:

Je podoba slova samit správna?

Heslá:

summit, samit

Odpoveď:

 

Slovo summit prevzaté z angličtiny sa v slovenčine už používa v zdomácnenej podobe samit, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu summit
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku