Otázka:

Má sa v súvislosti s historickým vozidlom používať výraz reštaurácia alebo reštaurovanie?

Heslá:

reštaurácia, rekonštrukcia, renovácia

Odpoveď:

 

Ako uvádzate vo svojom e-maile, slovo reštaurácia má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka aj význam „reštaurovanie“. Obidva výrazy sa používajú hlavne v súvislosti s budovami či umeleckými dielami. Aj v súvislosti s historickým vozidlom možno použiť obidve slová. V rovnakom význame sú vhodné aj synonymné výrazy rekonštrukcia či renovácia.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reštaurácia