Otázka:

Je správne dehydratácia alebo dehydrácia? A čo dehydratačný a dehydračný? Ktoré z nich je spisovné?

Heslá:

dehydratácia, dehydrácia, dehydratačný, dehydračný, dehydratovať, dehydrovaný, dehydratovaný

Odpoveď:

Podstatné mená dehydratácia, dehydrácia a prídavné mená dehydratačný, dehydračný sú v súčasných slovníkoch (1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006, Veľký slovník cudzích slov z r. 2008) spracované ako varianty toho istého slova. Pri slovesách dehydrovať/dehydratovať a prídavných menách dehydrovaný/dehydratovaný ide tiež o varianty (ktoré sa v menovaných slovníkoch uvádzajú), no podľa spracovania sa uprednostňujú kratšie podoby dehydrovať dehydrovaný, pravdepodobne preto, že sú v odbornej terminológii ustálenejšie.


Otázka z 21. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dehydratácia