Otázka:

Mám vo význame úzko spätá použiť namiesto prídavného mena naviazaná prídavné meno nadviazaná?

Heslá:

naviazaná, nadviazaná

Odpoveď:

 

 

1. Vo vete Robot dokáže napríklad počítať, pracovať s binárnymi číslami či „prehľadať“ strom do hĺbky nemá byť čiarka pred spojkou či.

2. Ak sa spojenie implementácie do systému vzťahuje na nevyjadrený podmet (zámeno ja),vo vete Rozobral som implementačné zaujímavosti spojené s nasadením svojej implementácie do systému sa použije zámeno svoj.

3. Vo vete Riešenie je možné odvodiť podobným spôsobom ako pri predchádzajúcej úlohe (nie u predchádzajúcej úlohy) nemá byť čiarka pred porovnávacou spojkou ako.

4. Vo vete Moja práca je na systém úzko naviazaná nie je vhodné použiť namiesto slova naviazaná výraz nadviazaná, lebo nevyjadruje rovnaký význam. Pri zachovaní pôvodného významu možno vetu preformulovať do niektorej z týchto podôb: Moja práca je so systémom úzko zviazaná. – Moja práca je so systémom úzko spätá. – Moja práca úzko súvisí so systémom.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naviazaná