Otázka:

Aké slovenské ekvivalenty máme používať pri anglických názvoch rugby union a rugby league?

Heslá:

ragby, rugby, rugby league, rugby union, trinástkové ragby, pätnástkové ragby, rugby football

Odpoveď:

 Slovo ragby je zdomácnený ekvivalent anglického slova rugby pochádzajúceho z dvojslovného názvu rugby football. Ak sa jednotlivé odvetvia športu ragby nazývajú v angličtine rugby league rugby union a nemajú osobitné slovenské pomenovania, ale sú v slovenčine známe aj ako trinástkové ragby pätnástkové ragby (podľa počtu hráčov), riešenie, ktoré navrhujete vo svojom e-maile, teda používanie pôvodných anglických pomenovaní rugby league rugby union popri zástupných slovenských označeniach trinástkové ragby pätnástkové ragby, je vhodné.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ragby