Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Márai?

Heslá:

Kállay, Révai, Márai, od Kállaya, o Révaiovi, s Máraiom, vzor kuli, od Kállayho, o Révaim, s Máraim, Námestie Sándora Máraia, Rudnayovo námestie, Sándor

Odpoveď:

 Samohláskové skupiny -ay, -ai v zakončení maďarských alebo pôvodne maďarských priezvisk, napr. Kállay, Révai, Márai, sa v slovenčine  vyslovujú ako -aj [kálaj, révaj, máraj], preto sa takéto priezviská prirodzene skloňujú podľa vzoru chlap – od Kállaya, o Révaiovi, s Máraiom [kálaja, révajovi, márajom]. Pri takýchto priezviskách sa však vyskytuje aj výslovnosť so samohláskou na konci ovplyvnená maďarskou výslovnosťou [kálai, salai, révai] a vtedy sa skloňujú podľa vzoru kuli – od Kállayho, o Révaim, s Máraim [kálaiho, révaim, máraim].

            V súčasnej spisovnej slovenčine odporúčame priezviská tohto typu vyslovovať so spoluhláskou j na konci a pravidelne skloňovať podľa vzoru chlap, teda Kállay – Kállaya, Révai – Révaiovi, Márai – s Máraiom.

     


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Kállay