Otázka:

Je slovo snežienka zdrobnenina?

Heslá:

snežienka, sneh, jesienka, prvosienka

Odpoveď:

 

Slovo snežienka nie je zdrobnenina. Utvorené bolo zo slova sneh (s alternáciou h na ž) pridaním prípony -ienka, ktorá v ňom však nemá zdrobňovaciu, ale pomenovaciu funkciu a v botanických názvoch je častá (porov. jesienka, prvosienka).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snežienka