Otázka:

Ako sa skloňuje etnický názov Maori?

Heslá:

Maori, vzor kuli, Maoriovia, maorijský, maorijský jazyk, maorijčina.

Odpoveď:

 

Etnické pomenovanie Maori odporúčame skloňovať podľa vzoru kuli s tvarom nominatívu množného čísla Maoriovia. Príslušné prídavné meno má podobu maorijský, napr. maorijský jazyk, skrátene maorijčina.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Maori