Otázka:

Je slovo nezaraditeľný spisovné? Aký je správny jednoslovný ekvivalent staršieho slovesa upriestraniť vo význame „vytvoriť niekomu alebo niečomu dostatočne veľký priestor“?

Heslá:

nezaraditeľný, upriestraniť, uprostraniti, dať voľný priestor; dožičiť voľnosti; dožičiť šíry priestor; darovať priestor; poskytnúť priestor.

Odpoveď:

 Prídavné meno nezaraditeľný je správne utvorené a má význam „ktorý sa nedá zaradiť“.

 Sloveso upriestraniť pochádzajúce pravdepodobne zo staršieho českého slovesa  uprostraniti vo významoch „urobiť priestrannejším, voľnejším; dať voľnosť, miesto, priechod (citom, vášňam a pod.)“ (porov. Příruční slovník jazyka českého, 6. zv.) nemá v slovenčine jednoslovný ekvivalent. Napríklad v prekladoch Biblie sa v tomto význame používajú spojenia dať voľný priestor; dožičiť voľnosti; dožičiť šíry priestor; darovať priestor; poskytnúť priestor.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nezaraditeľný