Otázka:

Ako sa správne píše 2x alebo 2 x? Aká je skratka otáčky za minútu?

Heslá:

5 x 10 = 50, 2x denne, otáčka, ot, ot., otáčky za minútu, minúta, min., min

Odpoveď:

Pred matematickými značkami aj za nimi sa dávajú medzery, napr. 5 x 10 = 50. Ak sa  značka x nepoužije ako znamienko násobenia, ale na vyjadrenie opakovania, k číslu sa pripája bez medzier, napr. 2x denne.

            Za značkami sa bodky nedávajú, za skratkami zväčša áno. Skratka alebo značka slova otáčka sa v slovníkoch skratiek a značiek neuvádza, pravdepodobne preto sa používa v obidvoch podobách ot aj ot. (s bodkou ako skratka aj bez bodky ako značka). V slovníku meracích jednotiek sa ako značka vedľajšej jednotky frekvencie otáčania (počtu otáčok) – otáčky za minútu – uvádza podoba min-1. Od slova minúta sa tvorí skratka aj značka: za skratkou min. sa dáva bodka a za značkou min sa nedáva bodka (v odborných textoch sa používajú značky).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 5 x 10 = 50