Otázka:

Je správne označenie diaľkové ovládanie alebo diaľkový ovládač? Je správne deaktivácia alebo dezaktivácia airbagu?

Heslá:

ovládač, diaľkový ovládač, deaktivovať, dezaktivovať, deaktivácia, dezaktivácia

Odpoveď:

 

Slovo ovládač je správne a vo význame „prístroj na ovládanie“ sa spolu so spojením diaľkový ovládač uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 

            Slovesá deaktivovať a dezaktivovať, ako aj z nich utvorené slovesné podstatné mená deaktivácia a dezaktivácia sú správne, ide o synonymné dvojice.  


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ovládač