Otázka:

Je správne spojenie v sektore doprava alebo v sektore dopravy?

Heslá:

infraštruktúra v sektore dopravy, infraštruktúra v sektore energetiky, doprava, energetika, sektor dopravy, sektor energetiky, v hoteli Devín, v kine Slovan, v okrese Čadca., zo sektora dopravy, v sektore energetiky, v sektore spojov, spoje

Odpoveď:

V slovných spojeniach infraštruktúra v sektore dopravy, infraštruktúra v sektore energetiky je vhodnejšie slová dopravaenergetika skloňovať, lebo spojenia sektor dopravy, sektor energetiky tu majú význam „dopravný sektor“, „energetický sektor“. Druhá časť dvojslovného pomenovania zostáva nesklonná v tzv. pomenovacom nominatíve, ktorý sa však využíva pri vlastných menách, a to v spojení s ich všeobecným pomenovaním, napr. v hoteli Devín, v kine Slovan, v okrese Čadca.  

            Ak sa spojenia sektor dopravy, sektor energetiky skloňujú, napr. zo sektora dopravy, v sektore energetiky, druhé slovo je vždy v genitíve jednotného čísla. Preto v tvare v sektore spojov je slovo spoje tiež v genitíve (v sektore čoho?).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu infraštruktúra v sektore dopravy