Otázka:

Je správne robte to pravidelne alebo robievajte to pravidelne?

Heslá:

Robte to pravidelne, Robievajte to pravidelne, pravidelne niekam chodiť, pravidelne cvičiť

Odpoveď:

 

Vety Robte to pravidelne aj Robievajte to pravidelne sú obidve správne, to znamená, že pri vyjadrení pravidelnej činnosti sa používajú aj slovesá, ktoré nie sú frekventatívne, porov. napr. pravidelne niekam chodiť, pravidelne cvičiť.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Robte to pravidelne