Otázka:

Píše sa v prídavnom mene prípotočný dlhé í?

Heslá:

pri, i, pririečny, pri rieke, pridunajský, pri Dunaji., prímorský, prímorie, prístavný, prístav, pripotočný, pri potoku

Odpoveď:

 

Prídavné mená utvorené z predložkových spojení s predložkou pri majú v prvej časti slova krátke i, napr. pririečny zo spojenia pri rieke; pridunajský zo spojenia pri Dunaji. Dlhá predpona prí- je v prídavných menách utvorených z podstatných mien s dlhou predponou, napr. prímorský zo slova prímorie, prístavný zo slova prístav. Keďže prídavné meno pripotočný bolo utvorené z predložkového spojenia pri potoku, odporúčame ho používať v uvedenej podobe s krátkou samohláskou i.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu pri