Otázka:

Píše sa spojenie nízko nákladový ako jedno slovo nízkonákladový?

Heslá:

nízkonákladový, nízkokalorický, nízkopodlažný, nízkopríjmový.

Odpoveď:

 

Zložené prídavné meno nízkonákladový odporúčame písať spolu podobne ako iné prídavné mená s rovnakou prvou časťou, napr. nízkokalorický, nízkopodlažný, nízkopríjmový.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nízkonákladový