Otázka:

Ako sa skloňuje názov Nižné Kamence?

Heslá:

Nižné Kamence, kamenec, kamence, z Nižných Kamencov, k Nižným Kamencom, v Nižných Kamencoch,

Odpoveď:

 

Slovenské názvy obcí zakončené na -ce sú v slovenčine častejšie pomnožné podstatné mená ženského rodu. So zreteľom na to, že druhá časť názvu Nižné Kamence úzko súvisí so všeobecným podstatným menom mužského rodu kamenec, resp. s pomnožným podstatným menom mužského rodu kamence (doloženým v slovenských nárečiach vo význame „miesto, kde je skálie, štrk“), prikláňame sa ku skloňovaniu názvu Kamence ako pomnožného podstatného mena mužského rodu, napr. z Nižných Kamencov, k Nižným Kamencom, v Nižných Kamencoch (takéto skloňovanie je aj v miestnom úze). Pre úplnosť dodávame, že Nižné Kamence nie sú obec ani časť obce, preto sa názov v slovníkoch neuvádza.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nižné Kamence