Otázka:

Je použitie slovesa ľúbiť sa vo význame „páčiť sa“ správne?

Heslá:

ľúbiť sa

Odpoveď:

 

Sloveso ľúbiť sa má aj význam „páčiť sa“, ktorý sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). V uvedenom význame sloveso ľúbiť sa je spisovné, nie však štylisticky neutrálne. V novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (v 2. zväzku H – L z r. 2011) sa už hodnotí ako hovorový zastarávajúci výraz. 


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľúbiť sa