Otázka:

Píše sa čiarka za pozdravom, keď za ním nasleduje oslovenie?

Heslá:

Ahoj, babka!, oslovenie, čiarka

Odpoveď:

 

Oslovenie sa vydeľuje čiarkami, a to aj vtedy, keď nasleduje za pozdravom, napr. Ahoj, Jakub! – Ahoj, babka! – Ahoj, mami!


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ahoj