Otázka:

Píšu sa čiarky za skratkou s. r. o.?

Heslá:

spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o., s. r. o.

Odpoveď:

 

 Ak je skratka právnej formy organizácie spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. uvedená pred názvom organizácie, oddeľuje sa medzerou, napr. s. r. o. ALFA, ak je uvedená za názvom organizácie, oddeľuje sa čiarkou a medzerou, napr. ALFA, s. r. o. Vo vetnej súvislosti sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. ALFA, s. r. o., je názov našej organizácie. Pre úplnosť dodávame, že za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera, napr. t. j., a. s., s. r. o. a pod.

 


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o.