Otázka:

Možno slová podotázka a nekonzument použiť pri písaní záverečnej práce, keď nie sú v slovníku?

Heslá:

podotázka, podkapitola, nekonzument, konzument

Odpoveď:

 

 

Slovo podotázka, aj keď sa v slovníkoch neuvádza, je správne utvorené a vo význame „ďalšia otázka v rámci nadradenej otázky“ pomerne frekventované. Podobne je to napríklad aj so slovom podkapitola, ktoré nie je zaradené do slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu, ale viackrát sa použilo v úvodnej časti tejto príručky.     

            Aj slovo nekonzument je správne utvorené a možno ho použiť v odbornej práci na označenie osôb pri ich kategorizácii na dve skupiny podľa toho, či konzumujú, alebo nekonzumujú (alkohol, drogy, lieky ap.) ako opozitum k slovu konzument.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podotázka