Otázka:

Má byť Stromová alebo Stromova ulica?

Heslá:

Púpavová ulica, Prístavná ulica, Dlhá ulica, Stromová ulica, Robotnícka ulica, Krátka ulica, Račianska ulica, čia?, Štúrova ulica, Štefánikova ulica.

Odpoveď:

 Ak je v názve ulice prídavné meno utvorené od všeobecného podstatného mena alebo akostné prídavné meno (na ktoré sa pýtame otázkou aká?), je na konci dlhá prípona, napr. Púpavová ulica, Prístavná ulica, Dlhá ulica, Stromová ulica (s výnimkou názvov, v ktorých sa prípona skracuje z dôvodu dodržiavania pravidla o rytmickom krátení, teda v ktorých je predposledná slabika dlhá, napr. Robotnícka ulica, Krátka ulica, Račianska ulica) 

            Krátka prípona v názve ulice je vtedy, keď sa v nej použilo privlastňovacie prídavné meno utvorené od osobného mena, na ktoré sa pýtame otázkou čia? (nie aká?), napr. Štúrova ulica, Štefánikova ulica.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Púpavová ulica