Otázka:

Akého rodu je v slovenčine názov českého mesta Litomyšl?

Heslá:

Litomyšl, z Litomyšla Litomyšlu

Odpoveď:

 

Názov českého mesta Litomyšl je v slovenčine podstatné meno mužského rodu, napr. z Litomyšla/Litomyšlu.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Litomyšl