Otázka:

Aké sú ekvivalenty českých slov kašna, kašnový v spojení kašnové turbíny v slovenčine?

Heslá:

kašna, turbína v kašně, skriňa, turbína v skrini, kašnová turbína, skriňová turbína.

Odpoveď:

 

Podľa Česko-slovenského slovníka (1979) sa technický termín kašna v spojení turbína v kašně prekladá do slovenčiny ako skriňa – turbína v skrini a český dvojslovný termín kašnová turbína má v slovenčine ekvivalent skriňová turbína.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kašna