Otázka:

Dobrý deň, ako mám správne vyskloňovať priezvisko Szabó?

Heslá:

Szabó, Csakó

Odpoveď:

Cudzie priezviská zakončené na , napr. Szabó, Csakó, sa skloňujú podľa vzoru chlap a pádové prípony sa pripájajú k celému priezvisku (samohláska ó pri skloňovaní nevypadáva): bez Szabóa, k Csakóovi. Priezvisko Csakó má v inštrumentáli jednotného čísla tvar s Csakóom.


Otázka z 15. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Szabó