Otázka:

Je správne na Húškach alebo na Húškoch?

Heslá:

Húšky, k Húškam, na Húškach, k Húškom, na Húškoch

Odpoveď:

 

 

Geografický názov Húšky (časť obce Borský Svätý Jur) sa v praxi (podľa dokladov z internetu) skloňuje dvojako: ako pomnožné podstatné meno ženského rodu – k Húškam, na Húškach – aj ako pomnožné podstatné meno mužského rodu – k Húškom, na Húškoch. Priradenie k ženskému rodu možno vysvetliť tvarom slova Húšky, ktorý má podobu zdrobneniny. Takéto názvy bývajú často ženského rodu, napr. Vlašky – vo Vlaškách, Strážky – v Strážkach, Nemečky – v Nemečkách, Bojničky – v Bojničkách, Lužianky – v Lužiankach. V miestnom prostredí sa však pri názve Húšky pravdepodobne uprednostňuje mužský rod – k Húškom, na Húškoch.

            Pri názve Húšky preto nemožno v tvare lokálu úplne odmietnuť ani jednu z podôb  na Húškach, na Húškoch.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Húšky