Otázka:

Ako je správne – na Polomku alebo do Polomky?

Heslá:

v Liptovskom Mikuláši, v Levoči, na Myjave, na Brezovej, na Štrbskom Plese, na Hutách, bývam v Levoči, bývam na Myjave, Polomka, na Polomku, Polomské novinky, v Polomke, v Lučenci, na Trnávke, idem do Levoče, idem na Myjavu, do Polomky

Odpoveď:

 

 

Pri miestnom vyjadrení sa v slovenčine častejšie používa základná miestna predložka v, napr. v Liptovskom Mikuláši, v Levoči, v Lučenci. Pri niektorých názvoch slovenských obcí, častí obcí alebo miestnych častí sa však v rovnakom význame používa predložka na, ktorá vychádza z miestneho úzu, napr. na Myjave, na Brezovej, na Štrbskom Plese, na Hutách, na Trnávke. V takýchto prípadoch sa miestny úzus rešpektuje. Ak sa v miestnom význame použije predložka v – bývam v Levoči, pri vyjadrení smerovania sa použije predložka do – idem do Levoče. Predložka na sa používa v oboch významoch: bývam na Myjave – idem na Myjavu.           

            Pri názve obce Polomka sa podľa dokladov z internetu v smerovom význame používajú obidve predložky – na Polomku aj do Polomky. No v mesačníku Polomské novinky, v ktorého textoch možno predpokladať vyjadrenia podľa miestneho úzu a ktorého čísla sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke obce Polomka, v miestnom význame sa dôsledne používa predložková väzba v Polomke. V smerovom význame preto odporúčame uprednostniť väzbu s predložkou do – do Polomky.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu v Liptovskom Mikuláši