Otázka:

Je správne pýtam sa sama seba alebo samej seba? Píše sa čiarka v spojení vždy, keď sa stretnú?

Heslá:

sama seba, samej seba

Odpoveď:

 

 

Pri vyjadrení pýtam sa sama/samej seba možno použiť obidva tvary zámena sám, častejšie sa používa podoba pýtam sa sama seba.

            V časti vety vždy, keď sa stretnú sa píše čiarka.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sama seba