Otázka:

Je správne v roku 2003 alebo roku 2003? Ak sú správne obidve, existujú pravidlá, kedy sa používa podoba s predložkou a kedy bez nej?

Heslá:

roku 2003, v roku 2003

Odpoveď:

 

Časové vyjadrenia roku 2003 v roku 2003 sú obe správne a ich používanie nie je štylisticky vymedzené, no podľa dokladov zo Slovenského národného korpusu sa častejšie používa vyjadrenie s predložkou.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu roku 2003