Otázka:

Vyjadruje spojenie červeno-čierne, že pomer kvantity farieb je v tomto prípade vyšší napríklad z hľadiska červenej farby, keďže je uvádzaná ako prvá?

Heslá:

červeno-čierna

Odpoveď:

Pri vyjadrení zreteľne vydelených farebných zložiek pomocou zložených prídavných mien (so spojovníkom) poradie farieb nenaznačuje pomer ich kvantity. Napríklad vyjadrenie, že niečo je červeno-čierne znamená, že je to zložené z dvoch farieb – červenej čiernej –, pričom pomer týchto farieb môže byť rozličný. Z jazykového hľadiska ide o rovnaké vyjadrenie ako čierno-červené. Neznamená to teda, že prvá farba použitá v zloženom prídavnom mene (alebo príslovke) je prevažujúca. Keby to tak bolo, ťažko by sa napríklad vyjadrovala farba zložená z rovnakého podielu dvoch (alebo viacerých) farieb. Ak potrebujete pri svojej práci vyjadriť skutočnosť, že niektorej farby je viac, možno použiť napríklad tento spôsob: červeno-čierna farba, v ktorej je viac čiernej, môže sa označiť ako čierna s červenou. Rovnako možno použiť opisný spôsob červeno-čierna s vyšším podielom čiernej.


Otázka z 13. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu červeno-čierna