Otázka:

Aké slovné druhy sú slová dvojnásobne, polovica, máloktorý?

Heslá:

dvojnásobne, polovica, máloktorý

Odpoveď:

 

Slovnodruhové zaradenie slov dvojnásobne, polovica, máloktorý sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dvojnásobne