Otázka:

Píše sa medzi číslom a znakom percenta medzera?

Heslá:

%, 100 %, sto percent, 10 %, roztok, desaťpercentný roztok, 20 % prírastok (dvadsaťpercentný prírastok), 100 % káva (stopercentná káva), 12procentní roztok

Odpoveď:

 

Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, napr. 100 % (sto percent), a rovnako sa zapisuje, ak zastupuje prídavné meno, napr. 10 % roztok (desaťpercentný roztok), 20 % prírastok (dvadsaťpercentný prírastok), 100 % káva (stopercentná káva). Zápis prídavného mena bez medzery je správny v češtine (napr. 12procentní roztok, 12% roztok).


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu %