Otázka:

Ako sa skloňuje mužské meno Ty Conklin?

Heslá:

Ty Conclin

Odpoveď:

Cudzie mužské rodné meno Ty [výsl. taj] sa skloňuje podľa vzoru chlap, pričom pádové prípony sa pridávajú k celému základnému tvaru – zákrok brankára Tya [výsl. taja] Conklina; s Tyom [výsl. tajom] Conklinom ap.


Otázka z 10. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ty Conclin