Otázka:

Ako mám správne písať v odbornej práci názvy ČSR v jednotlivých obdobiach vrátane skratiek?

Heslá:

Československá republika, ČSR, Československá socialistická republika, ČSSR, Česká a Slovenská Federatívna Republika, ČSFR

Odpoveď:

 

Pri uvádzaní názvov nášho bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov z obdobia rokov 1918 – 1992 odporúčame postupovať podľa spracovania v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006 pri hesle Česko-Slovensko, Československo:

– v rokoch 1918 – 1939 a 1945 – 1960 – Československá republika – skratka ČSR;

– v rokoch 1938 – 1939 – Česko-Slovenská republika – skratka ČSR;

– v rokoch 1960 – 1990 – Československá socialistická republika – skratka ČSSR;

– v rokoch 1990 – 1992 – Česká a Slovenská Federatívna Republika – skratka ČSFR.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Československá republika