Otázka:

Je spisovne coaching alebo koačing?

Heslá:

coaching, koučing, koučovanie, koučovať

Odpoveď:

 

Anglické slovo coaching sa v slovenčine používa v zdomácnenej podobe koučing alebo koučovanie (zo slovesa koučovať).


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu coaching